පසුගියදා ජලයේ තිබියදී හමු වූ භාවනායෝගී භික්ෂූන්වහන්සේ නමක් වන පුජ්‍ය නෙදර්ලන්තයේ ජිනරතන ස්වාමීන්වහන්සේගේ මලසිරුර පිලිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු මේ දිනවල සිදුකෙරෙමින් පවතී. 

එම පරීක්ෂණ වලට මෙපිටින් ලිපියක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ මහානායක හිමියන් පවසන්නේ මෙය සියදිවි නසාගැනීමක් විය හැකි බවයි.

පාද දෙක බැඳ කොන්ක්‍රීට් ගලක් එල්ලාගෙන දියේ ගිලී සියදිවි නසාගන්නේ කෙසේදැයි ජනතාවට තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වී තිබේ. 

Dec
12
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යමණ්ඩලයට පසුගිය දිනෙක ලැබුණු ආහාර වේලක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයම මහත් නොසතුටට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ. පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන දිනවල පස්වරු 5.00 ට පමණ දෙනු ලබන සවස තේ වේල එදින පස්වරු 6.00 දක්වා ප්‍රමාද කර තිබේ. පසුව පාන් සමග සැමන් සම්බෝලයක් දීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සේවකයෝ මහත් අප්‍රසාදයට පත්ව සිටිති. පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවකයන් අතර මස් - මාළු හෝ උම්බලකඩ ආහාරයට නොගන්නා අය බොහෝ දෙනකු සිටින බැවින් ඔවුන්ට සිදුවී ඇත්තේ පාන් පමණක් ආහාරයට ගැනීමටය. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් රාත්‍රී 8.00 වනතුරු පැවැත්වෙන්නේ නම් පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට රාත්‍රී ආහාර දිය යුතු යයි නියමව ඇත. එහෙත් මෙම පාන් සහ සැමන් සම්බෝලය දුන් දා රාත්‍රී 9.00 වන තුරුත් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වී තිබේ. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය වන්නේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම රාත්‍රී වන තුරු පැවැත්වෙන්නේද යන්න පාර්ලිමේන්තු ලේකම් කාර්යාලයෙන් විමසා බලා අවශ්‍ය පරිදි රාත්‍රී ආහාරය පිළියෙළ කිරීමයි. එහෙත් එදින එවැන්නක් සිදු නොවීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සේවයකන් රාත්‍රී 11.00 ට පමණ නිවසට යන තුරුම කුසගින්නේ සිටීමට සිදුවී තිබේ. දිනකට රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් අපතේ යවන පාර්ලිමේන්තුව තම සේවකයන් කෙරේ දක්වන නොසැලකිල්ල සම්බන්ධයෙන් ඔව්හු කළකිරීමට පත්ව සිටිති.
ජිනරතන ස්වාමීන්වහන්සේගේ මරණය සියදිවි නසාගැනීමක් ?
351 Views
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යමණ්ඩලයට පසුගිය දිනෙක ලැබුණු ආහාර වේලක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයම මහත් නොසතුටට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ. පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන දිනවල පස්වරු 5.00 ට පමණ දෙනු ලබන සවස තේ වේල එදින පස්වරු 6.00 දක්වා ප්‍රමාද කර තිබේ. පසුව පාන් සමග සැමන් සම්බෝලයක් දීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සේවකයෝ මහත් අප්‍රසාදයට පත්ව සිටිති. පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවකයන් අතර මස් - මාළු හෝ උම්බලකඩ ආහාරයට නොගන්නා අය බොහෝ දෙනකු සිටින බැවින් ඔවුන්ට සිදුවී ඇත්තේ පාන් පමණක් ආහාරයට ගැනීමටය. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් රාත්‍රී 8.00 වනතුරු පැවැත්වෙන්නේ නම් පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට රාත්‍රී ආහාර දිය යුතු යයි නියමව ඇත. එහෙත් මෙම පාන් සහ සැමන් සම්බෝලය දුන් දා රාත්‍රී 9.00 වන තුරුත් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වී තිබේ. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය වන්නේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම රාත්‍රී වන තුරු පැවැත්වෙන්නේද යන්න පාර්ලිමේන්තු ලේකම් කාර්යාලයෙන් විමසා බලා අවශ්‍ය පරිදි රාත්‍රී ආහාරය පිළියෙළ කිරීමයි. එහෙත් එදින එවැන්නක් සිදු නොවීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සේවයකන් රාත්‍රී 11.00 ට පමණ නිවසට යන තුරුම කුසගින්නේ සිටීමට සිදුවී තිබේ. දිනකට රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් අපතේ යවන පාර්ලිමේන්තුව තම සේවකයන් කෙරේ දක්වන නොසැලකිල්ල සම්බන්ධයෙන් ඔව්හු කළකිරීමට පත්ව සිටිති.
395 Views
හිට් ගොසිප්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යමණ්ඩලයට පසුගිය දිනෙක ලැබුණු ආහාර වේලක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයම මහත් නොසතුටට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ. පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන දිනවල පස්වරු 5.00 ට පමණ දෙනු ලබන සවස තේ වේල එදින පස්වරු 6.00 දක්වා ප්‍රමාද කර තිබේ. පසුව පාන් සමග සැමන් සම්බෝලයක් දීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සේවකයෝ මහත් අප්‍රසාදයට පත්ව සිටිති. පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවකයන් අතර මස් - මාළු හෝ උම්බලකඩ ආහාරයට නොගන්නා අය බොහෝ දෙනකු සිටින බැවින් ඔවුන්ට සිදුවී ඇත්තේ පාන් පමණක් ආහාරයට ගැනීමටය. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් රාත්‍රී 8.00 වනතුරු පැවැත්වෙන්නේ නම් පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට රාත්‍රී ආහාර දිය යුතු යයි නියමව ඇත. එහෙත් මෙම පාන් සහ සැමන් සම්බෝලය දුන් දා රාත්‍රී 9.00 වන තුරුත් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වී තිබේ. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය වන්නේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම රාත්‍රී වන තුරු පැවැත්වෙන්නේද යන්න පාර්ලිමේන්තු ලේකම් කාර්යාලයෙන් විමසා බලා අවශ්‍ය පරිදි රාත්‍රී ආහාරය පිළියෙළ කිරීමයි. එහෙත් එදින එවැන්නක් සිදු නොවීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සේවයකන් රාත්‍රී 11.00 ට පමණ නිවසට යන තුරුම කුසගින්නේ සිටීමට සිදුවී තිබේ. දිනකට රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් අපතේ යවන පාර්ලිමේන්තුව තම සේවකයන් කෙරේ දක්වන නොසැලකිල්ල සම්බන්ධයෙන් ඔව්හු කළකිරීමට පත්ව සිටිති.
395 Views
ජිනරතන ස්වාමීන්වහන්සේගේ මරණය සියදිවි නසාගැනීමක් ?
351 Views